س: چگونه کارخانه شما کنترل کیفیت را انجام می دهد؟

2021-07-30

A: تیم های تحقیق و توسعه قدرتمند و بخش QC حرفه ای در هنگام طراحی ، پردازش ، مونتاژ ، آزمایش و بسته بندی از تمام جزئیات مراقبت می کنند.